Fysio Ketenzorg Noord

Fysio Ketenzorg Noord (FKN) is een coöperatie U.A. van goed georganiseerde, kwalitatief onderscheidende fysiotherapie praktijken in de provincie Groningen. FKN zet zich in voor optimale zorg rondom de patiënt. Dit doet zij door kwalitatief de beste zorg te bieden aan de patiënt volgens vastgestelde protocollen. Deze protocollen zijn door de 1e, 2e en 3e lijn in gezamenlijkheid ontwikkeld. Er is een intensieve samenwerking door de lijnen heen en de communicatielijnen zijn kort. Behalve met de 2e en 3e lijn wordt er ook samengewerkt met andere disciplines in de 1e lijn. Dit alles resulteert in effectieve en kostenefficiënte zorg met een voor de patiënt maximaal resultaat.