Fysio Ketenzorg Noord (FKN) is een samenwerkingsverband van innovatieve, kwalitatief onderscheidende en goed georganiseerde eerstelijns fysiotherapiepraktijken in Groningen en Noord-Drenthe met als doel de meest optimale zorg en dienstverlening voor patiënten te leveren.

Wij opereren vanuit een gezamenlijke missie en visie. FKN praktijken behandelen patiënten volgens gezamenlijke ontwikkelde en vastgestelde protocollen inclusief zelfmanagement en verzamelen eenduidige data. We maken actief gebruik van elkaars expertise en verwijzen, daar waar nodig, naar elkaar door. We leren van elkaar door gezamenlijke intervisies, praktijkvisitaties en regionale bij- en nascholing via FKN Academy.
Ook werken we samen met andere disciplines in de eerste, tweede en derde lijn. Wij hebben contacten met partijen uit het sociale domein, zoals b.v. gemeenten en Huis van de Sport. Deze multidisciplinaire aanpak stelt ons in staat om (kosten)effectief en efficiënt te werken. Zo leveren wij onze bijdrage aan ‘de Juiste Zorg Op de Juiste Plek’.
Deze bundeling van krachten stelt ons in staat de meest optimale zorg en dienstverlening te leveren.

FKN-Academy

Preferente onderwijs aanbieders:

Kwaliteitseisen

 • De (toetredende) praktijk voldoet minimaal aan intervisie en visitatie volgens KNGF of Keurmerk Fysiotherapie eisen. Althans het lid voldoet aan de kwaliteitscriteria die door de Algemene Vergadering op voorstel van het bestuur van de Coöperatie zijn geformuleerd,
  ongeacht of deze zijn gebaseerd op een certificerende instelling;
 • Alle fysiotherapeuten zijn ingeschreven in een erkend kwaliteitsregister (CKR en Keurmerk Fysiotherapie) van binnen haar beroepsgroep en zijn BIG-geregistreerd;
 • Aangesloten bij het LDF;
 • De praktijk heeft zijn werkgebied in Groningen, Friesland of Drenthe;
 • Actieve deelname binnen het netwerk, wat inhoudt:
  o het onderschrijven van de missie en visie van het netwerk,
  o het op zich nemen van taken binnen het netwerk,
  o het inbrengen van verbeteringen,
  o het aanwezig zijn bij en het constructief deelnemen aan de netwerkvergaderingen; 
 • Minimaal 2 netwerk fysiotherapeuten per praktijk; 
 • Minimaal 1 manueel therapeut of een extented-scope- fysiotherapeut en minimaal 1 master. De master en manueel therapeut mogen in dezelfde persoon verenigd zijn;
 • Contract met de 4 grootste zorgverzekeraars in de regio;
 • De praktijk heeft een oefenzaal van minimaal 70 m 2, met een inrichting waarmee voldaan kan worden aan de doelstellingen van de vereniging;
 • Declaraties op afgesproken behandelcodes;  
 • Deelname netwerkavonden;  
 • Deelname aan opleiding die het netwerk verplicht stelt;
 • Werken met vastgestelde behandelprotocollen;
 • Maandelijkse aanlevering van gegevens aan het LDF; 
 • De praktijk voldoet haar betaling aan de netwerkorganisatie;
 • Werkt met uniform E-health systeem.